Extraescolars


EXTRAESCOLAR 2013-2014


ACTIVITATS INFANTIL


MATINERS (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Activitat que es realitza per aquells infants que necessitin arribar a l'escola abans de les nou del matí
TOTS
5d/set: 33,50
4d/set: 30,00
3d/set: 28,50
2d/set: 22,80
1d/set:12,60
esporàdic: 5,50
EINA - El dia de la reunió s'entregarà informació de la documentació.
ESPLAI (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Les activitats de l'esplai relacionen l'educació amb l'oci i la diversió. Mentre el nen/a juga podem introduir valors que els afecten en el moment d'entrar en un joc, aprendre a relacionar-se amb els companys, amb el monitor i a respectar tot el que envolta el joc.
P3-P5
3d/set: 29,50
2d/set: 19,00
1d/set:10,50
esporàdic: 5,50
EINA
PSICOMOTRICITAT (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Activitat esportiva on es treballa el moviment corporal a través de jocs col·lectius. Es treballa el control enel moviment, la coordinació global i segmentària, l'equilibri,l'orientació en l'espai i en el temps.
P3-P5
2d/set: 19,00
1d/set:10,50
EINA
MULTIESPORT (Eina)
destinataris
preu / mes
EINA
Iniciar-se en la pràctica de diferents esports seguint les directrius establerts pel consell  esportiu. Gaudir de l'esport respec-tant els companys   així com el material i les normes.  Cal portar roba i calçat esportiu (es realitza a l’exterior, roba d’abric als mesos de fred!). A P5 no es contempla el participar en les activitats de dissabte, ja que es considera que és iniciació a l'esport.
P5
1r i 2n
10,5
EINA
PATINATGE EN LÍNIA  (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Des d'una vessant lúdica, iniciació a la pràctica del patinatge en línia i desenvolupament de les habilitats que s'adquireixin.  S'ha de portar el material propi (patins i proteccions, es realitza a l’exterior, roba d’abric als mesos de fred!).
P5,
1r, 2n, 3r i 4rt
10,50
EINA
PATINATGE ARTÍSTIC  (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Des d'una vessant lúdica, iaprenentatge d'exercicis bàsics de coordinació equilibri, elasticitat i ritme del patinatge artístic i desenvolupament de les habilitats que s'adquireixin.  S'ha de portar el material propi (patins i proteccions, es realitza a l’exterior, roba d’abric als mesos de fred!).
P5,
1r, 2n, 3r i 4rt
10,50
EINA
TEATRE (Cris Trias)
destinataris
preu / mes
observacions
Es busca descobrir i fomentar les possibilitats de cada nen o nena com a eina d'expressió en si mateix, mitjançant exercicis,  jocs i representacions. Cal portar mitjons anti-relliscades.
P4 i P5
 1r, 2n,,3r i 4rt
18
--
MANUALITATS (MANETES)
destinataris
preu / mes
observacions
Espai educatiu i d'entreteniment. Amb varietat d'activitats i un seguiment personalitzat en aspectes d'habilitat manual (psicomotricitat fina) i de percepció visual.
P5
1r, 2n, 3r i 4rt
28
info@manetes.com 937884985
ANGLÈS (MÓN IDIOMES)
destinataris
preu / mes
observacions
S'intenta crear un ambient 100% anglès on els infants s'expressen, també, en la llengua que aprenen. Es treballa a partir de jocs i cançons adaptats als infants segons grup i edat.
Inscripcions les tardes de juliol, a partir del dia 8 a les 17h,  a món idiomes. (S’ha de passar prèviament per la sala de l’AMPA els dies marcats a la carta).
P4, P5
1r, 2n, 3r i 4rt
37
 La paga i senyal de 50€ a compte del material que s'utilitza al llarg del curs.  
mar@monidiomes.com 937369297
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (TRIADA)
destinataris
preu / mes
observacions
Durant tot el pla d’estudis i especialment en els primers anys, l’assoliment dels coneixements passa per què aquests siguin apresos de manera pràctica abans que teòrica. Els alumnes aprendran abans a “fer” un ritme que a “llegir” o “escriure” aquests ritmes. Es tracta de posar una primera llavor per al futur desenvolupament del que anomenem “mon sonor” dels infants,de la seva sensibilitat musical, per a que esdevingui una peça més en el desenvolupament dels infants.
P4 i P5
29
PISCINA Qsport
destinataris
preu / anual
observacions
Un cop l'infant estigui familiaritzat amb el medi aquàtic, aprendrà a moure-s'hi amb llibertat i amb la màxima confiança, ja sigui amb material de reforç o sense. Un cop assolit aquest primer objectiu, l’infant aprendrà tècniques de natació. Cal portar el material necessari per realitzar l’activitat: banyador, casquet de bany, tovallola, xancles (tot marcat).
TOTS
127
PISCINA CNT
destinataris
preu / anual
observacions
Un cop l'infant estigui familiaritzat amb el medi aquàtic, aprendrà a moure-s'hi amb llibertat i amb la màxima confiança, ja sigui amb material de reforç o sense. Un cop assolit aquest primer objectiu, l’infant aprendrà tècniques de natació.
Cal portar el material necessari per realitzar l’activitat: banyador, casquet de bany, tovallola, xancles (tot marcat).
TOTS
P3-P5: 137,65
El dia de la reunió s'entregarà
documentació. rtorras@elnatacio.com
937352626 - ext212
·         La comissió es reserva la facultat de suprimir o modificar tallers per necessitats d’organització.
·         En cas de conflicte, l’especialista i/o la comissió donaran avís a les famílies. En cas que no hi hagi un canvi de comportament l’infant haurà de deixar l’activitat pel bon funcionament d’aquesta i per respecte tant als companys com a l’especialista. Si és una activitat on es realitza un pagament anual no es retornarà l’import. Si és un pagament  mensual l’últim pagament serà el del mes en curs, encara que sigui el dia 1.
·         CERQUEU ME SINFORAMCIO ADE LES DIFERENTS ACTIVITATS AL BLOCACTIVITATS PRIMÀRIA


MATINERS (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Activitat que es realitza per aquells infants que necessitin arribar a l'escola abans de les nou del matí
TOTS
5d/set: 33,50
4d/set: 30,00
3d/set: 28,50
2d/set: 22,80
1d/set:12,60
esporàdic: 5,50
EINA - El dia de la reunió s'entregarà informació de la documentació.
MULTIESPORT (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Iniciar-se en la pràctica de diferents esports seguint les directrius establerts pel consell  esportiu. Gaudir de l'esport respec-tant els companys   així com el material i les normes. (Pels nens de primària hi ha la possibilitat dels partits de dissabtes, no hi ha resultat ni classificació).  Cal portar roba i calçat esportiu (es realitza a l’exterior, roba d’abric als mesos de fred!).
(*) mesos que es realitza l'activitat de “competició”, dissabtes, amb altres escoles (coordinació jocs escolars esportius).
P5
1r i 2n
1d/set:10,50

1d/set+comp:19,00(*)
EINA
BASQUET (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Esport d'equip, amb competició dissabtes (dos dies d'entrenament). Es fomenta el joc en equip, el compromís i respecte cap els companys, monitor i altres equips. Necessari per l'equip el compromís de les famílies a assistir els dissabtes als partits.
Cal portar roba i calçat esportiu (es realitza a l’exterior, roba d’abric als mesos de fred!).
3r i 4rt
1d/set+comp:19,00
2d/set+comp:29,50
EINA
BALL MODERN (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Combinació de diferents estils de música i disciplines: hip-hop, jazz, batuka… amb la finalitat conèixer les diferències i ballar al ritme.  Cal portar roba còmoda.
1r, 2n,
3r i 4rt
10,50
EINA
PATINATGE EN LÍNIA  (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Des d'una vessant lúdica, iniciació a la pràctica del patinatge en línia i desenvolupament de les habilitats que s'adquireixin.  S'ha de portar el material propi (patins i proteccions, es realitza a l’exterior, roba d’abric als mesos de fred!).
P5, 1r, 2n,
3r i 4rt
10,5
EINA
PATINATGE ARTÍSTIC  (Eina)
destinataris
preu / mes
observacions
Des d'una vessant lúdica, iaprenentatge d'exercicis bàsics de coordinació equilibri, elasticitat i ritme del patinatge artístic i desenvolupament de les habilitats que s'adquireixin.  S'ha de portar el material propi (patins i proteccions, es realitza a l’exterior, roba d’abric als mesos de fred!).
P5, 1r, 2n,
3r i 4rt
10,50
EINA
TEATRE (Cris Trias)
destinataris
preu / mes
observacions
Es busca descobrir i fomentar les possibilitats de cada nen o nena com a eina d'expressió en si mateix, mitjançant exercicis,  jocs i representacions. Cal portar mitjons anti-relliscades.
P5, 1r, 2n,
3r i 4rt
18
MANUALITATS (MANETES)
destinataris
preu / mes
observacions
Espai educatiu i d'entreteniment. Amb varietat d'activitats i un seguiment personalitzat en aspectes d'habilitat manual (psicomotricitat fina) i de percepció visual.
P5 i 1r,
2n, 3r i 4rt
28
info@manetes.com  937884985
KUNG FU (Marc Verge)
destinataris
preu / mes
observacions
Disciplina que permet  aprendre mitjançant  l'esforç i la constància, una forma de millora perso-nal. Es treballa especialment la concentració, l'autocontrol i el respecte que permeten  millorar  el rendiment escolar i l'actitud amb els altres. A nivell físic es millora la coordinació, l'agilitat, la flexibilitat i la força, sent també un exercici molt adequat en la correcció postural. Si bé és un mètode de defensa, es treballa com una forma de superació i no com a forma de lluita.
Cal portar roba còmoda i s’utilitzarà el calçat que tenen els nens per fer educació física al gimnàs de l’escola.
1r,
2n, 3r i 4rt
28
ANGLÈS (MÓN IDIOMES)
destinataris
preu / mes
observacions
S'intenta crear un ambient 100% anglès on els infants s'expressen, també, en la llengua que aprenen. Es treballa a partir de jocs i cançons adaptats als infants segons grup i edat.
Inscripcions les tardes de juliol, a partir del dia 8 a les 17h,  a món idiomes.
(S’ha de passar prèviament per la sala de l’AMPA els dies marcats a la carta).
P4, P5, 1r,
2n, 3r i 4rt
Migdia: 24,00
37,00
 La paga i senyal de 50€ a compte del material que s'utilitza al llarg del curs.  
mar@monidiomes.com 937369297
CANT CORAL (TRIADA)
destinataris
preu / mes
observacions
A la coral, hi conviuen alumnes de diferents nivells i edats, compartint un projecte comú, de tal manera que la coral hi afegeix un valor de convivència especialment significatiu als diferents beneficis formatius que té la pràctica de la música en grup. Es treballa sobre repertori de diferents estils musicals i en diferents idiomes per afavorir de pas la competència lingüística.
1r,
2n, 3r i 4rt
24,00
TRIADA. El dia de la reunió s'entregarà
documentació.
LLENGUATGE MUSICAL (TRIADA)
destinataris
preu / mes
observacions
De la mateixa manera que a sensibilització, l’assoliment els coneixements passa per que aquests siguin apresos de manera pràctica abans que teòrica. L’aprenentatge de la grafia musical és realitzarà de manera entengui prèviament el significat d’aquesta grafia. Durant el curs també es faran sessions de llenguatge amb instrument, de manera que els als alumnes assoleixin un coneixement global i apliquin a la pràctica musical allò que treballen a l’aula.
1r,
2n, 3r i 4rt
24,00
TRIADA
INSTRUMENT (TRIADA)
destinataris
preu / mes
observacions
L’objectiu és acostar a l’alumne a la pràctica instrumental. Es motiva a l’alumne per a l’estudi i pràctica de l’instrument tenint una atenció individualitzada per tal que l’alumne adquireixi els coneixements tècnics i expressius adequats per tal de poder tocar en grup i gaudir de la música d’una manera pràctica, lúdica i alhora significativa. Classes individuals. 
Cada nen porta el seu instrument, menys si es vol fer piano, que s’utilitza el de l’escola.
Possibilitat de participar en un conjunt d'instrument, si hi ha prou components.
1r,
2n, 3r i 4rt

49,00


24,00
Es necessari fer també LLENGUATGE MUSICAL ja que el coneixement és complementari (ja sigui a les extraescolars del Vapor com demostrar que aquest coneixement s’assoleix fora de l'escola).  TRIADA
CONVINACIO LLENGUATGE MUSICAL + INSTRUMENT  - (TRIADA)
1r - 4rt
59,00
TRIADA
CONVINACIO LLENGUATGE MUSICAL + INSTRUMENT + CONJUNT INSTRUMENTAL  - (TRIADA)
1r - 4rt
79,00
TRIADA
PISCINA Qsport
destinataris
preu / anual
observacions
Un cop l'infant estigui familiaritzat amb el medi aquàtic, aprendrà a moure-s'hi amb llibertat i amb la màxima confiança, ja sigui amb material de reforç o sense. Un cop assolit aquest primer objectiu, l’infant aprendrà tècniques de natació. Cal portar el material necessari per realitzar l’activitat: banyador, casquet de bany, tovallola, xancles (tot marcat).
TOTS
127
PISCINA CNT
destinataris
preu / anual
observacions
Un cop l'infant estigui familiaritzat amb el medi aquàtic, aprendrà a moure-s'hi amb llibertat i amb la màxima confiança, ja sigui amb material de reforç o sense. Un cop assolit aquest primer objectiu, l’infant aprendrà tècniques de natació.
A partir de 2on s’ofereix l’activitat a migdia. Inclou: venen a buscar els infants a l’escola, en autocar (12.30h), realitzar l’activitat (13.00-13.45) i en el mateix recinte del CNT rebran servei de menjador (14.00h), retorn a l’escola a les14.45h NOMES ES REALITZARA SI ARRIBEM AL MINIM
Cal portar el material necessari per realitzar l’activitat: banyador, casquet de bany, tovallola, xancles (tot marcat).
TOTS
1r-4t: 130,70

Migdia 2n-4t: 460
(NEGOCIABLE)
937352626 - ext212
IOGA
destinataris
preu / mes
observacions
El ioga ajuda als infants a posar-se en contacte amb el seu cos i les seves emocions i a expressar-les; els ofereix un espai per experimentar-se d'una forma lliure i creativa. Jugant, aprenen a respirar be i a com utilitzar aquest ritme vital per equilibrar-se i entrar en contacte amb si mateixos. Utilitzant recursos com els contes, l’expressió musical, la imaginació…
1r,
2n, 3r i 4rt
29
info@iogainens.com 93 787 29 66
·          La comissió es reserva la facultat de suprimir o modificar tallers per necessitats d’organització.
·          En cas de conflicte, l’especialista, la comissió donaran avís a les famílies. En cas que no hi hagi un canvi de comportament l’infant haurà de deixar l’activitat pel bon funcionament d’aquesta i per respecte tant als companys com a l’especialista. Si és una activitat on es realitza un pagament anual no es retornarà l’import. Si és un pagament mensual l’últim pagament serà el del mes en curs, encara que sigui el dia 1.
·         CERQUEU MES INFORMACIO DE LES DIFERENTS ACTIVITATS AL BLOC:                    http://ampavapor.blogspot.com.esUs fem arribar el recull d’activitats extraescolars que hem preparat per al curs 2013/14, una proposta variada, de qualitat, dirigida a tots els nivells i que, en la mesura del possible, esperem que reforci àmbits del currículum educatiu i del PEC del centre escolar. Basada en tres eixos: l'artístic, l'esportiu i el del coneixement.
Aquest curs, hem potenciat la franja horària del migdia per als grups de primària, seguint els vostres suggeriments dels qüestionaris.

Per tal de gaudir de les activitats extraescolar s'ha de ser soci de l'AMPA.
Clic aquí: Full inscripció AMPA
Clic aquí: Full inscripció Infantil
Clic aquí: Full inscripció Primària